Zalew Rybnicki

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb

- Załącznik Nr 2 do uchwały prezydium ZO nr 25/2007 z dnia 22.11.2007 r

Regulamin amatorskiego połowu ryb na łowisku licencyjnym "Rybnik" oraz zbiornikach bocznych Grabownia i Orzepowice - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.

1. Uprawnionym do amatorskiego połowu ryb na ww. zbiornikach są osoby posiadające:

 • kartę wędkarską z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r.(wraz z późniejszymi zmianami)
 • pisemne zezwolenie wydane przez Okręg PZW Katowice wraz z rejestrem połowu ryb.

2. Warunki wędkowania:

 • wędkowanie dozwolone jest z brzegu w godzinach od 5.00 do 22.00. W okresie od 01.06 do 30.09 dopuszcza się wędkowanie od godz. 4.00 do 23.00, z wyjątkiem odcinka tzw. "zrzutu ciepłej wody" gdzie dopuszcza się połów w nocy,
 • strefy (odcinki linii brzegowej) dopuszczone do wędkowania są przedstawione na mapach wywieszonych w punktach wydawania zezwoleń,
 • na odcinku tzw. "zrzutu ciepłej wody" wędkowanie dozwolone jest za specjalnym 1 dniowym zezwoleniem bez prawa zabierania ryb (po złowieniu ryby muszą być niezwłocznie wypuszczone z powrotem do wody),
 • na terenie Ośrodka Kotwica wędkowanie dozwolone za specjalnym zezwoleniem,
 • na wydzielonym odcinku tzw. "kierownicy ziemnej" od strony Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Stodoły wędkowanie dozwolone jest za specjalnym zezwoleniem całorocznym lub specjalnym 1 dniowym,
 • dopuszcza się wchodzenie do wody do wysokości bioder celem:
  - zarzucenia przynęty i zanęty,
  - brodzenia przy stosowaniu metody spinningowej, z wyjątkiem miejsc niedozwolonych do wędkowania jak również linii brzegowej od ul. Podmiejskiej do mola przy "zrzucie ciepłej wody" oraz na odcinku zimnej wody w miejscach umocnionych płytami betonowymi.

3. Wprowadza się następujące obostrzenia:

 • zakaz połowu przy użyciu kuszy,
 • zakaz połowu w nocy, za wyjątkiem "zrzutu ciepłej wody" oraz linii brzegowej na odcinku od mola przy Domu Kultury do ogrodzenia przy "zrzucie ciepłej wody",
 • zakaz zakłócania ciszy;
 • zakaz połowu z łodzi lub innego sprzętu pływającego i pomostów za wyjątkiem zawodów określonych odrębnymi przepisami,
 • zakaz połowu spod lodu,
 • zakaz wywozu zanęt i przynęt ze sprzętu pływającego a także z modeli pływających,
 • zakaz budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Elektrowni,
 • zakaz biwakowania nocą, za wyjątkiem terenu przynależnego do Fundacji Elektrowni Rybnik, za dodatkową opłatą ustaloną przez fundację,
 • zakaz niszczenia drzew, krzewów i umocnień brzegowych,
 • zakaz rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • zakaz patroszenia ryb w obrębie zbiorników,
 • zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz gleby,
 • zakaz wodowania sprzętu pływającego poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • zakaz umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych oraz innych znaków bez zgody Elektrowni,
 • na odcinku tzw. kierownicy ziemnej zarzucanie przynęty przez siatkę na przejściu ujęcia jak również opieranie na siatce zarzuconych wędek jest zabronione.
 • zakaz stosowania zanęty sypkiej oraz sporządzonej z pieczywa na zb. Grabownia.

4. Wyłącza się z amatorskiego połowu ryb następujące fragmenty linii brzegowej:

 • kanał cofki zbiornika na odcinku od mostu na ulicy Rudzkiej do mostu na ulicy Podmiejskiej;
 • brzeg wzdłuż ul. Podmiejskiej;
 • rzekę Ruda od wlotu do kanału cofki do jazu zlokalizowanego na wysokości szkoły;
 • odcinek rzeki Ruda od zapory czołowej do końca umocnień brzegowych poniżej mostu na ul. Stalowej;
 • zapory boczne (z obu stron) zbiorników Gzel, Pniowiec, Orzepowice, Grabownia;
 • zaporę czołową zbiornika wraz z linią brzegową wzdłuż obiektów bazy rybackiej;
 • brzeg wzdłuż Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji "Pod Żaglami" Stodoły;
 • brzeg wzdłuż Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Stodoły;
 • brzeg wzdłuż terenów wewnętrznych Elektrowni "Rybnik" S.A.

5. Dopuszcza się zaporę boczną Orzepowice na zb. "Rybnik" do rozgrywania zawodów wędkarskich oraz amatorskiego połowu ryb za specjalnym zezwoleniem. Obowiązuje zakaz wbijania podpórek w szczeliny dylatacyjne pomiędzy płytami.
Zasady organizacji i przeprowadzenia zawodów wędkarskich reguluje odrębny regulamin.

6. Ustala się następujące dzienne limity połowu ryb:

 • karp, amur, lin – 2 szt. łącznie
 • szczupak, sandacz, węgorz, sum – 2 szt. łącznie
 • leszcz o długości do 40 cm – 15 kg
 • leszcz o długości powyżej 40 cm – 5 szt.
 • jaź, płoć - 10 szt. łącznie

Łączna masa złowionych i zabranych ryb innych gatunków nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby.

7. Wprowadza się wymiar ochronny ryb:

 • karp - do 30 cm i powyżej 65 cm,
 • płoć - do 20 cm,
 • sandacz i szczupak do 50 cm,

8. Każdy wędkarz jest obowiązany prowadzić rejestrację połowu ryb zgodnie z instrukcją PZW.

9. W przypadku stwierdzenia, przez osoby uprawnione do kontroli, nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Okręg PZW Katowice zastrzega sobie prawo odebrania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia w przyszłości sprzedaży zezwolenia. Sprzedaż ponownego zezwolenia, może być dokonana za trzykrotną wartość poprzedniej ceny zezwolenia w siedzibie okręgu.

10. Wysokość składek uprawniających do amatorskiego połowu ryb ustalana jest corocznie przez Okręg PZW Katowice.

11. Okręg PZW Katowice oraz Elektrownia Rybnik S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.

12. Okręg PZW Katowice zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu połowów.

13. W sprawach nie ujętych regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

14. Regulamin obowiązuje do odwołania.

15. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą wywieszane w punktach sprzedaży zezwoleń oraz zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.com.pl.

 

Opis akwenu

- żródło: wędkarski serwis internetowy - www.kolo13.strefa.pl

Zbiornik Zalewu Rybnickiego powstał w 1972 r. w wyniku spiętrzenia rzeki Rudy. Jego powierzchnia wraz z zalewami bocznymi (retencyjnymi) wynosi 450 ha. Podstawowym celem powstania zalewu było chłodzenie turbin Elektrowni Rybnik, dlatego też zalew dzieli się na dwie części: zimną i ciepłą. Akweny te oddzielone są od siebie wąskim wałem, tzw. kierownicą, z którego, z wyjątkiem niewielkiego odcinka, nie wolno łowić, gdyż jest on rezerwatem ptactwa wodnego. Nad "Morze Rybnickie" możemy dojechać kierując się z Rybnika ul. Rudzką w stronę Rud Raciborskich. Jadąc tą drogą dotrzemy do tzw. ciepłej wody oraz zbiorników bocznych takich jak "Orzepowice", "Gzel" i "Pniowiec", które znajdować się będą po naszej lewej stronie, natomiast ciepła woda po prawej. Dojazd do zimnej wody jest nieco trudniejszy, gdyż ta część zalewu jest mniej dostępna i gorzej oznakowana. Dojedziemy tam kierując się z Rybnika ul. Gliwicką w stronę Gliwic i skręcając w lewo, w stronę wsi Grabownia. Tam znajdziemy dodatkowe dwa zbiorniki retencyjne.

Wody zalewu są intensywnie zarybiane różnymi gatunkami ryb. Ciepła woda przez cały rok stwarza rybom znakomite warunki żerowania, co wpływa na duże przyrosty ich masy. Spławikowcy będą tu mieli chyba największe pole do popisu, gdyż w zalewie występuje duża płoć, wzdręga, karaś srebrzysty i waleczna tilapia afrykańska, jak również leszcz. Karpiarze, jeśli uzbroją się w cierpliwość, mogą powalczyć z cyprinusami o masie od 3 do 10 kg. Większe sztuki są rzadkością, niemniej jednak trafiają się okazy 15 kg i większe. Sporą niespodzianką może być branie amura lub tołpygi, które w zalewie dorastają do gigantycznych rozmiarów. W każdej chwili możemy liczyć na rekord kraju lub nawet Europy. W wodach zbiornika złowiono dwie ogromne ryby: tołpygę o masie 51.5 kg oraz amura, który ważył 34 kg. Dla wędkarzy lubujących się w połowach drapieżników zalew też posiada pewne atrakcje: sumy europejskie i sandacze. Sumy z roku na rok są większe i za parę lat możemy liczyć na rekord kraju. W 1998r. zostały złowione sztuki długości 2 metrów i wadze 50-60 kilogramów. Sandacze są spore, ponad 10-kilogramowe, ale najczęściej będą nam brały osobniki od 2 do 5 kg.Brzeg dostępny do wędkowania to niewielka część Zalewu Rybnickiego. Dla wędkarzy jest to największy mankament tej wody. Szczegółowe informacje o tym, gdzie można łowić, uzyskamy w rybaczówce, przy zakupie zezwolenia.

Zalew Rybnicki, jak większość zbiorników zaporowych, ma dno piaszczyste o średniej głębokości 2-4 m. Są tu miejsca głębsze, np.: w pobliżu zapory czy starego koryta rz. Rudy. Jednak miejsca te są daleko poza zasięgiem naszych rzutów. Roślinność podwodna jest bardzo uboga. Występują tu jedynie kępy podwodnej trawy. Dno w ciepłej części zbiornika jest w większości wolne od podwodnych zawad, z wyjątkiem krótkiego odcinka tzw. dębów, gdzie spoczywa na dnie kilka pni drzew i korzeni pozostałych po wykarczowaniu drzew. Na zimnej wodzie jest więcej pniaków po ściętym lesie.Jeżeli ktoś zdecyduje się na wykupienie zezwolenia na zalew, powinien wiedzieć, że Elektrownia Rybnik ustala swój regulamin. Zgodnie z nim, połów ryb jest dozwolony w godz. 5.00 - 22.00. Nie możemy ponadto łowić ze środków pływających ani używać ich do wywożenia zanęt i przynęt. Wraz z zezwoleniem na sportowy połów ryb otrzymamy regulamin połowów na tym specyficznym akwenie.

    >>> powrót...

 

MENU SERWISU: | Strona główna | Aktualności, wydarzenia | Nasza oferta | Galeria zdjęć | Strony www | Żeglarskie ABC |

MENU TEMATYCZNE: | Izba pamięci | Szanty | Wędkarstwo | Sklep żeglarski | Budowa jachtu Osa | Archiwum | Ogłoszenia |

Spółka Żeglarska REF
siedziba firmy: ul. Rudzka 244 A, 44-292 Rybnik, adres do korespondencji: ul. Ks. Śliwki 8, 44-206 Rybnik,
tel.: 0-503 803 687, 0-507 259 416, fax: (032) 7168581, e-mail: jerzy.spisak@ref.rybnik.pl lub lidia.bochenek@ref.rybnik.pl

Copyright  © 2001 - 2011 Spółka Żeglarska REF