Żeglarskie ABC

 

Szanty i piosenki turystyczne

- śpiewnik żeglarski

"Szanty to pieśni pomagające w pracy. W nieco luźniejszym znaczeniu za szanty uważane są wszystkie historyczne pieśni żeglarskie z minionych epok. Dziś szantami nazywa się także ogół pieśni i piosenek o tematyce żeglarskiej, włączając w to współczesną poetycką balladę marynistyczną oraz, przede wszystkim, dzisiejsze piosenki żeglarskie.
Polska jest jednym z czołowych krajów na świecie, jeśli chodzi o szanty w ich najszerszym znaczeniu. Polscy żeglarze w zagranicznych portach wręcz imponują znajomym żeglarzom z innych krajów bogactwem repertuarowym, a liczba odbywających się w Polsce co roku festiwali szantowych jest bliska setki."

- źródło: Wikipedia

Śpiewnik zawiera teksty najpopularniejszych w Polsce piosenek żeglarskich i turystycznych. Zapraszamy do nadsyłania tekstów, których nie ma jeszcze w naszym śpiewniku.

>>> czytaj więcej

 

Węzły

związ wantowy kotwiczny ósemka
związ wantowy kotwiczny ósemka
 
płaski refowy szotowy
płaski refowy szotowy
 
prosty niezabezpieczony flagowy rożkowy
prosty niezabezpieczony flagowy rożkowy
 
ratowniczy knagowy cumowniczy żeglarski
ratowniczy knagowy cumowniczy żeglarski
 
topslowy wyblinka holowniczy
topslowy wyblinka holowniczy
 
 

Przepisy żeglarskie

Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:
- prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
- prowadzenia jachtów żaglowych niezatapialnych w regatach i treningu w porze dziennej pod nadzorem, po wodach morskich,
- osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą realizować uprawnienia wynikające z punktu 1 w porze dziennej i pod nadzorem.

Sternik jachtowy uprawniony jest do:
- prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
- prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 40 m2 po morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.1997 w sprawie uprawiania żeglarstwa
Instrukcja Polskiego Związku Żeglarskiego
Kwalifikacje i uprawnienia osób mających patenty żeglarskie
Warunki dopuszczenia do egzaminu na patenty żeglarskie
Definicje i ustalenia Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego
Materiały szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego i sternika jachtowego
Przepisy klasy Omega (wersja Barlinek 2004)
Przepisy klasy Omega (wersja Szczecinek 2001)

 

Manewrowanie

- kursy jachtu względem wiatru

Wiatr wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu, w odniesieniu do nieruchomego jachtu, nazywamy wiatrem rzeczywistym. Ruch powietrza wynikający z poruszania się jachtu i przeciwny do kierunku jego ruchu, określany jest jako wiatr własny. Wypadkową wiatru rzeczywistego i własnego jest wiatr pozorny. Jest to wiatr bezpośrednio działający na żagiel. Siła i kierunek wiatru pozornego zmieniają się w zależności od prędkości jachtu oraz kursu względem wiatru. Wskaźnikiem wiatru pozornego jest wimpel, lekka chorągiewka przymocowana do topu masztu.

Wiatr wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu, w odniesieniu do nieruchomego jachtu, nazywamy wiatrem rzeczywistym. Ruch powietrza wynikający z poruszania się jachtu i przeciwny do kierunku jego ruchu, określany jest jako wiatr własny. Wypadkową wiatru rzeczywistego i własnego jest wiatr pozorny. Jest to wiatr bezpośrednio działający na żagiel. Siła i kierunek wiatru pozornego zmieniają się w zależności od prędkości jachtu oraz kursu względem wiatru. Wskaźnikiem wiatru pozornego jest wimpel, lekka chorągiewka przymocowana do topu masztu.

Ogólny schemat przedstawiający kursy jachtu względem wiatru:
1 - bajdewind,
2 - półwiatr,
3 - baksztag,
4 - fordewind.
Kursy bajdewind i półwiatr nazywa się kursami ostrymi, a baksztag i fordewind - kursami pełnymi. Od kursu półwiatr do kursu bajdewind siła wiatru pozornego wzrasta w stosunku do siły wiatru rzeczywistego. Wiatr pozorny, z wyjątkiem kursu fordewind, jest zawsze ostrzejszy (bardziej od dziobu) niż wiatr rzeczywisty. Burta nawietrzna to ta, na którą wieje wiatr, a przeciwna to burta zawietrzna. Zmianę kursu jachtu w kierunku wiatrów pełniejszych, tj. od bajdewindu do fordewindu, nazywa się odpadaniem, zmianę kursu jachtu w kierunku wiatrów ostrzejszych, tj. od fordewindu do bajdewindu - ostrzeniem. Wyróżnia się prawy i lewy hals. Prawym halsem nazywa się kurs, podczas którego wiatr wieje z prawej burty, a lewym halsem - gdy wiatr wieje z lewej.

 

Olinowanie jachtu

Olinowanie stałe dzieli się na:

 • sztagi - liny łączące dziób jachtu z masztem i utrzymujące maszt w płaszczyźnie podłużnej jachtu,
 • wanty - liny łączące burty z masztem i podtrzymujące maszt w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny symetrii kadłuba,
 • baksztagi - liny usztywniające maszt ukośnie w kierunku burt w rufowej części kadłuba.

W czasie żeglowania wybierane są baksztagi nawietrzne, a luzowane - zawietrzne.

Olinowanie ruchome dzieli się na:

 • szoty - liny do manewrowania żaglami w płaszczyźnie poziomej,
 • fały - liny do podnoszenia i opuszczania żagli, ruchomych części omasztowania i wyposażenia kadłuba.

Nazwę fału tworzymy od nazwy elementu, który jest obsługiwany przez dany fał, np. grotfał, gardafał.

 

Osprzęt jachtu

 • grotmaszt - główny maszt,
 • bezanmaszt - drugi maszt,
 • bom - ruchome drzewce żagla, jednym końcem umocowane przegubowo do masztu,
 • reje - poziome drzewce omasztowania, na którym powieszony jest żagiel rejowy,
 • gafel - drzewce usztywniające lik górny żagla gaflowego,
 • fok, grot, - żagle na jachtach typu slut i sluter,
 • latacz, kliwer, fok - żagle na jachtach typu kuter,
 • balonfok, fok sztormowy, genua, spinaker - żagle pomocnicze,
 • knaga, kabestan, półkluza, kluza, sztagownik - osprzęt pokładowy służący do mocowania i wybierania różnego rodzaju lin,
 • szekla, kausza, krętlik, raksa - drobny osprzęt żeglarski,
 

Spółka Żeglarska REF
siedziba firmy: ul. Rudzka 244 A, 44-292 Rybnik, adres do korespondencji: ul. Ks. Śliwki 8, 44-206 Rybnik,
tel.: 0-503 803 687, 0-507 259 416, fax: (032) 7168581, e-mail: jerzy.spisak@ref.rybnik.pl lub lidia.bochenek@ref.rybnik.pl

RANKING STRON ŻEGLARSKICH

ranking stron żeglarskich

ranking stron żeglarskich

Copyright  © 2001 - 2012 Spółka Żeglarska REF